მთავარი
სამყარო ფოტოგრაფიის გარეშე, იქნებოდა ადგილი, სადაც არაა სინათლე და ფერები.

გადასვლა